مطلب ها

ما 5 مطلب را برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
جدید

حسابرسی حاکمیت هوش مصنوعی

7 موضوع
1 ساعت
پیشرفته

پیشرفت‌های فناوری در سال‌های اخیر باعث افزایش کاربست هوش مصنوعی …

جدید
آنچه خواهید آموخت
مزایایی که برای متدولوژی حسابرسی داخلی بر محور مدیریت ریسک های سازمانی برمی شمارند عبارتند از :
گنجاندن مفاهیم استراتژی های سازمانی، اهداف سازمانی، تاب آوری ریسک و اشتهای ریسک در شکل گیری قضاوت حسابرسان داخلی
توجه حسابرسان داخلی به تهیه چارجوبی برای ارزیابی فعالیت های مدیریت ریسک های سازمانی و راهبری سازمانی
ارزیابی ریسک به طور توامان از سوی حسابرسان داخلی و مدیران سازمانی
توجه به شاخص های عملکردی که اجرای استراتژی ها و اهداف سازمانی از طریق آنها رصد می شود.
جدید
آنچه خواهید آموخت
که فردی یا افرادی خارج از واحد حسابرسی داخلی و اغلب هیات مدیره بر عملیات اطمینان بخشی در حوزه ای که احتمال نقض استقلال است نظارت کنند. برای مثال اگر مدیر حسابرسی در فرایند مدیریت ریسک مشارکت کند آنگاه پروژه اطمینان بخشی فرایند مدیریت ریسک باید مستقیما از سوی هیات مدیره نظارت شود.
البته این راهکار که یک تیم روی توسعه و بهبود فرایند مدیریت ریسک کار کنند و تیم جداگانه عملیات اطمینان بخشی آن را انجام دهند هم در رهنمودهای عملی استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی مورد اشاره قرارگرفته است.
جدید

کانون تمرکز ( Auditable Entities) چیست و چرا حسابرسان داخلی باید با این مفهوم آشنا شود؟

1 موضوع
15 دقیقه
همه سطح‌ها

پروژه های حسابرسی داخلی هر یک در برگیرنده موضوعی هستند …

آنچه خواهید آموخت
در این مطلب می توان به بررسی کانون تمرکز پرداخت و علت آشنایی حسابرسان داخلی با این مفهوم را مورد برررسی قرار داد.
ویژه
جدید

حاکمیت داده

10 موضوع
1.3 ساعت
متوسط

حاکمیت داده می تواند یک حوزه ریسک بزرگ برای سازمان …

آنچه خواهید آموخت
حاکمیت داده می تواند یک حوزه ریسک بزرگ برای سازمان هارا پوشش می دهد و ممکن است تا حد زیادی توسط حسابرسان داخلی رسیدگی نشده باشد. با این حال، افزایش فعلی در مقررات، جریمه‌ها، و قرار گرفتن در معرض ریسک شهرت، آن را به حوزه‌ای حیاتی برای حسابرسان داخلی تبدیل می‌کند تا در سریع‌ترین زمان ممکن تحت پوشش قرار دهند