نتیجه
حاکمیت داده می تواند یک حوزه ریسک بزرگ برای سازمان هارا پوشش می دهد و ممکن است تا حد زیادی توسط حسابرسان داخلی رسیدگی نشده باشد. با این حال، افزایش فعلی در مقررات، جریمه‌ها، و قرار گرفتن در معرض ریسک شهرت، آن را به حوزه‌ای حیاتی برای حسابرسان داخلی تبدیل می‌کند تا در سریع‌ترین زمان ممکن تحت پوشش قرار دهند

داده های بدون ساختار

داده های بدون ساختار شامل مجموعه داده ها (اغلب مجموعه ای بزرگ از فایل ها) است که در قالب پایگاه داده ساختاریافته ذخیره نمی شوند. داده های بدون ساختار دارای ساختار داخلی هستند، اما مدل داده ای از پیش تعریف ندارند.آنها ممکن است توسط انسان یا ماشین و در قالب متنی یا غیر متنی تولید شده باشد. این نوع داده ها به ساختارهای داده ای یا محدودیت های سنتی محدود نمی شوند. معمولاً مدیریت آن به دلیل ماهیت در حال تکامل و غیرقابل پیش بینی آن دشوارتر است و معمولاً از منابع داده بزرگ، متعدد و اغلب برون سازمانی ایجاد می شود. در نتیجه، راه حل های جدیدی برای مدیریت و تجزیه و تحلیل این نوع داده ها ایجاد شده است. نمونه هایی از داده های بدون ساختار عبارتند از:
ه داده های غنی: داده‌های رسانه های اجتماعی و سرگرمی، داده‌های دوربین ها، داده‌های جغرافیایی، داده‌های صوتی، آب‌وهوا.
■ مجموعه های اسناد : فاکتورها، یایگانی ها، ایمیل ها، برنامه های بهره وری.
■ اینترنت اشیا (IoT). داده های سنسور.
■ داده های تحلیلی: یادگیری ماشینی، هوش مصنوعی (AI).
کلان داده ها همیشه به وضوح تعریف نمی شوند و می توان از یک سناریو چندین نتیجه گرفت. کسب‌وکارها داده‌های بزرگ را به دلایل مختلفی جمع‌آوری و استفاده می‌کنند، از جمله:
■ مزیت رقابتی.
■ افزایش درآمد.
■ نوآوری و توسعه سریعتر محصول.
■ پیش بینی تقاضاهای بازار
■ تصمیمات تجاری آگاهانه
■ بهره وری عملیاتی.