نتیجه
حاکمیت داده می تواند یک حوزه ریسک بزرگ برای سازمان هارا پوشش می دهد و ممکن است تا حد زیادی توسط حسابرسان داخلی رسیدگی نشده باشد. با این حال، افزایش فعلی در مقررات، جریمه‌ها، و قرار گرفتن در معرض ریسک شهرت، آن را به حوزه‌ای حیاتی برای حسابرسان داخلی تبدیل می‌کند تا در سریع‌ترین زمان ممکن تحت پوشش قرار دهند

داده چیست؟

کلان داده یک اصطلاح رایج است که برای توصیف رشد تصاعدی و در دسترس پذیری داده های ایجاد شده توسط افراد، برنامه ها و ماشین های هوشمند استفاده می شود. این اصطلاح همچنین برای توصیف مجموعه داده های بزرگ و پیچیده ای استفاده می شود که فراتر از قابلیت های برنامه های کاربردی پردازش داده سنتی است. گسترش داده‌های ساختاریافته و بدون ساختار، همراه با پیشرفت‌های فنی در ذخیره‌سازی، قدرت پردازش و ابزارهای تحلیلی، داده‌های بزرگ را قادر می‌سازد تا به مزیت رقابتی برای سازمان‌های پیشرو تبدیل شوند که از آن‌ها برای به دست آوردن بینشی در مورد فرصت‌های تجاری و هدایت کسب‌وکار استفاده می‌کنند. با این حال، چالش ها و خطرات مرتبط با کلان داده نیز باید در نظر گرفته شود.


افزایش تقاضا برای داده‌ها توسط کسب‌وکارها، چارچوب‌های نابالغ مدیریت ریسک داده ، ریسک‌ها و فرصت‌های نوظهور که به طور گسترده توسط سازمان‌ها درک نشده یا به طور سیستماتیک مدیریت نمی‌شوند، نیاز به جهت‌گیری بیشتر در این زمینه را ایجاد کرده است. حسابرسان داخلی، به ویژه، باید مجموعه مهارت های جدیدی را توسعه دهند و دانشی در مورد اصول کلان داده کسب کنند تا به طور موثر اطمینان حاصل کنند که ریسکها مدیریت شده و منافع حاصل می شود.