نتیجه
حاکمیت داده می تواند یک حوزه ریسک بزرگ برای سازمان هارا پوشش می دهد و ممکن است تا حد زیادی توسط حسابرسان داخلی رسیدگی نشده باشد. با این حال، افزایش فعلی در مقررات، جریمه‌ها، و قرار گرفتن در معرض ریسک شهرت، آن را به حوزه‌ای حیاتی برای حسابرسان داخلی تبدیل می‌کند تا در سریع‌ترین زمان ممکن تحت پوشش قرار دهند

نقش ها و مسئولیت ها در حاکمیت داده ها

پذیرش کلان داده در یک سازمان مستلزم تقویت حاکمیت داده است تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات دقیق، سازگار و در دسترس باقی می مانند. اصول کلیدی حاکمیت داده عبارتند از:


 • محزن داده مناسب و ارتباطات آنها
 • شناسایی نقش ها و مسئولیت ها.
 • مدیریت مسائل.
 • پروتکل های تشدید
 • گزارش دهی مداوم

  .

  تعریف حاکمیت داده:

  اعمال اختیار، کنترل و تصمیم گیری مشترک (برنامه ریزی، نظارت و اجرا) بر مدیریت دارایی های داده ای

  سازمان‌ها باید کنترل‌های مناسبی را اجرا کنند تا اطمینان حاصل شود که تمام ابعاد کیفی داده‌ها (به عنوان مثال، کامل بودن، اعتبار، منحصربه‌فرد بودن) به درستی حفظ می‌شوند