نتیجه
حاکمیت داده می تواند یک حوزه ریسک بزرگ برای سازمان هارا پوشش می دهد و ممکن است تا حد زیادی توسط حسابرسان داخلی رسیدگی نشده باشد. با این حال، افزایش فعلی در مقررات، جریمه‌ها، و قرار گرفتن در معرض ریسک شهرت، آن را به حوزه‌ای حیاتی برای حسابرسان داخلی تبدیل می‌کند تا در سریع‌ترین زمان ممکن تحت پوشش قرار دهند

کلان داده هم فرصت و هم ریسک است

در حالی که مفهوم ریسک مربوط به اخلاق داده‌ نسبتاً جدید است، مدیران حسابرسی (CAEs) پیش‌بینی می‌کنند که این مفهوم در پنج سال آینده به سرعت رشد خواهد کرد. پیچیدگی در جمع آوری، تجزیه و تحلیل و استفاده از داده ها به سرعت در حال گسترش است ضمن آنکه این موضوع با هوش مصنوعی پیچیده تر شده است. حوزه مالی اغلب در لبه توسعه فناوری قرار دارند، بنابراین حسابرسان داخلی باید اطلاعاتی در مورد موضوعات زیر داشته باشند:
■ بهترین شیوه های حاکمیت داده
■ ریسک های مرتبط با شکست در ایجاد حاکمیت داده مناسب
■ آسیب های مالی و اعتباری بالقوه ناشی از مدیریت ناموفق داده ها