امکانات سامانه حسابرسی داخلی شاهبوف

حوزه تخصصی حسابرسی داخلی

سایر امکانات سامانه حسابرسی داخلی شاهبوف را بررسی نمایید

سامانه حسابرسی داخلی شاهبوف

edumall-shape-01
حسابرسی-داخلی
پایبندی به استانداردهای حسابرسی

برخی از قابلیت های سامانه حسابرسی داخلی شاهبوف

پیشرو در ارائه راهکارهای ایده محور مبتنی بر فناوری اطلاعات در حوزه راهبری، ریسک و حسابرسی داخلی